Občianske Združenie GERION vzniklo už v roku 2002, keď MUDr. Juraj Lendel založil v Borinke pri Bratislave jedno z prvých neverejných zariadení – domov pre seniorov. Prevádzka tohto zariadenia sa po 13 rokoch presťahovala do centra mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica do nových priestorov. Od mája roku 2014 poskytujeme sociálne a ostatné doplnkové služby len 22 klientom. V špecializovanom zariadení s kapacitou 14 klientov a v zariadení opatrovateľskej služby s kapacitou 8 klientov poskytujeme komplexnú sociálnu, ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť.

Naša vízia
a poslanie

Už od svojho vzniku sa GERION drží svojho poslania – zabezpečiť čo najvyššiu možnú kvalitu života pre odkázaného seniora v rodinnej atmosfére, ktorá sa čo najviac približuje rodinnému prostrediu. Súčasťou tejto vízie je aj vytváranie vhodného pracovného prostredia a podmienok pre našich spolupracovníkov, čo sa v neposlednom rade odzrkadľuje aj na vzťahu s klientmi.

Rodinná
atmosféra

Kapacita nášho zariadenia je len 22 klientov. Vďaka tomu nie sú vzájomné vzťahy v zariadení anonymné, ale naopak priateľské až rodinné. Takisto vzťahy medzi personálom a klientmi sú nadštandardné.

Tím
profesionálov

Náš tím tvoria kvalifikovaní odborníci z oblasti sociálnej práce, ošetrovateľstva a opatrovateľstva. Charakterizuje ich nielen vysoká profesionalita, ale aj maximálna starostlivosť a ústretový prístup k seniorom.