Služby

Ubytovanie

Špecializované zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby GERION sa nachádza v centre bratislavskej mestskej časti - v Záhorskej Bystrici, BA IV, kde môžu klienti nerušene relaxovať pri fontáne na Námesti rodiny alebo v záhrade na lavičkách pod stromami pri budove. 

Ubytovanie je bezbariérové v dvojposteľových izbách. Každá izba má samostatné WC a umývadlo. Klienti majú k dispozícii televízor, telefón a signalizáciu na privolanie zdravotného personálu. Priestory sú klimatizované. Postele sú elektricky poľohovateľné s protidekubitovými matracami.

Režim dňa je prispôsobený individuálnym potrebám klienta avšak má pravidelné oporné body. Vieme, aký je dôležitý kontakt s rodinou a blízkymi, a preto sú návštevy klientov vítane počas celého týždňa medzi 10:00 a 17:00 hod. Návštevy sa dajú dohodnúť aj mimo návštevných hodín.

Stravovanie

Strava a pitný režim sú doležité aspekty ľudského života, ktoré v našom zariadení plne zabezpečujeme. Vzhľadom na diagnózu sú jednolivé chody prispôsobené klientovi (klasická, diétna, mixovaná…) Personál veľmi starostlivo dbá na pitný režim našich klientov. Dostatok vápnika poskytuje nielen vyvážená strava, ale aj mliečne potraviny.

Lieky

Každý klient má individuálnu lekársku starostlivosť, ktorá zahŕňa poskytovanie jednotlivých liekov a potrebného zdravotníckeho materiálu (plienky, gázy, obväzy...). Je to v plnej réžií nášho zariadenia a nie je potrebné ich zvlášť uhrádzať.

Cena

Našim cieľom je poskytovať klientom čo najkvalitnejšiu sociálnu a zdravotnú starostlivosť. Služby, ktoré poskytujeme, sú zabezpečené kvalifikovaným personálom, za prijateľnú cenu, ktorá odzrkadľuje cenovú situáciu na Slovensku. 

Odborné činnosti : 150,- € mesačne

  • opatrovaťeľská činnosť: 150,- € mesačne
  • sociálna rehabilitácia a sociálne poradenstvo podľa § 72 ods. 6 zákona o sociálnych službách: bezplatne

Obslužné činnosti: 275,- € mesačne

  • celodenné stravovanie: 180,- € mesačne
  • ubytovanie: 85,- € mesačne
  • upratovanie, údržba šatstva a bielizne: 10,- € mesačne

Ďalšie činnosti: 25,- € mesačne

  • úschova cenných vecí: 5,- € mesačne
  • osobné vybavenie: 5,- € mesačne
  • záujmové činnosti: 15,- € mesačne

Ďalšie služby:

Cena za ďalšie individuálne služby, alebo nadštandardné služby bude stanovená na základe vzájomnej dohody medzi poskytovateľom služby a príjemncom. 

Výročné správy

Výročná správa GERION k 31.12.2020

Výročná správa GERION k 31.12.2019

Výročná správa GERION k 31.12.2018

Výročná správa GERION k 31.12.2017

Ekonomicky oprávnené náklady

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019