Žiadosť o prijatie do DSS Gerion

Pre prijatie do domu pre seniorov Gerion je potrebné:

 1. aby klient ako poberateľ sociálnej služby so vzťahom k Bratislavskému samosprávnemu vzťahu spĺňal dve základné podmienky:
  • stupeň odkázanosti na druhú fyzickú osobu je V. alebo VI.
  • diagnózy potrebné pre umiestnenie v Špecializovanom zariadení
 2. podať žiadosť o prijatie (tlačivo) do ŠZ Gerion a poslať ju poštou (adresa), alebo jednoducho vyplniť a odoslať on-line formulár vyššie
 3. vyplniť a zaslať poštou nasledovné tri dokumenty na adresu:
  Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí
  Sabinovská 16
  P.O.Box 106
  820 05 Bratislava 25
  :
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy Gerionu (tlačivo)
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo)
  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (časť Domov sociálnych služieb) (tlačivo)

Potrebné tlačivá sú k dispozícii aj na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.

ŽIADOSŤ

Vyplňte prosím pravdivé údaje o pacientovi a o kontaktnej osobe. Formulár odošlite. Prijatú žiadosť spracujeme a budeme vás spätne kontaktovať s odpoveďou.

Prečítajte si prosím podmienky prijatia a potrebné dokumenty.

Údaje o pacientovi

ánonie
orientovaný
čiastočne orientovaný
dezorientovaný
chodiaci
sediaci
ležiaci

Kontaktná osoba

CAPTCHA
Táto otázka má preveriť, či nie ste robot, aby tak zabránila vzniku automatických spamov.
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Podmienky prijatia a dokumenty

Pre prijatie do domu sociálnych služieb Gerion je potrebné:

 1. aby pacient spĺňal dve základné podmienky:
  • trvalé bydlisko v Bratislavskom kraji
  • stupeň odkázanosti na druhú fyzickú osobu je V. alebo VI.
 2. podať žiadosť o prijatie (tlačivo) do DSS Gerion a poslať ju poštou (adresa), alebo jednoducho vyplniť a odoslať on-line formulár vyššie
 3. vyplniť a zaslať poštou nasledovné tri dokumenty na adresu:
  Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí
  Sabinovská 16
  P.O.Box 106
  820 05 Bratislava 25
  :
  • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušný vyšší územný celok podľa trvalého bydliska s udaním názvu a adresy Gerionu (tlačivo)
  • Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo)
  • Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (časť Domov sociálnych služieb) (tlačivo)

Potrebné tlačivá sú k dispozícii aj na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja.