Vitajte

Radi Vás privítame v nových, moderných priestoroch na Námestí Rodiny v Záhorskej Bystrici (Bratislava IV). 

V našom špecializovanom zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby GERION sa snažíme seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Na základe 15 ročných skúseností ponúkame komplexnú sociálnu starostlivosť v príjemnom a peknom prostredí v centre Záhorskej Bystrice. Prostredníctvom kvalifikovaného personálu poskytujeme nepretržitú 24 - hodinovú starostlivosť. Dĺžka pobytu v zariadení GERION nie je časovo obmedzená, na základe dohody dočasne alebo trvale rieši životnú situáciu klienta ako aj jeho rodiny. Pre našich klientov vytvárame podmienky pre dôstojné prežitie staroby. Rodinné prostredie samozrejme nahradiť nedokážeme, ale vďaka kapacite zariadenia len 22 klientov je vzťah klient - personál určite nadštandardný.  

Poskytujeme

 • bezbariérové ubytovanie prispôsobené zdravotnému stavu kientov so sociálnym zázemím,
 • klimatizované priestory
 • televízor s káblovou televíziou
 • signalizáciu na privolanie personálu
 • komplexnú zdravotnú starostlivosť
 • odborné lekárske služby
 • záujmovú činnosť, aktívnu účasť na kultúrnych a spoločenských podujatiach
 • duchovnú činnosť na individuálne požiadanie
 • rehabilitáciu
 • celodennú teplú stravu
 • manikúru, pedikúru, úpravu vlasov, holenie
 • pranie osobného prádla
 • voľné návštevné hodiny pre maximálnu spokojnosť blízkych klienta